Preverjanje učinka Merus obroča je bistveno za nadaljnji razvoj te alternative mehčanju vode. To lahko storimo na več načinov, med drugimi z merjenjem pretoka, preverjanjem porabe energije, ugotavljanjem koncentracije kalcija in njegovih spojin v sklenjeni pretočni inštalaciji, merjenjem notranjega volumna toplotnega izmenjevalca, celotnih trdnih delcev v vodi v odprti pretočni inštalaciji oz. t. i. »vodokrogu«, pa tudi z vizualnim pregledom inštalacije.

Kot smo napovedali že z objavo na naših poslovnih profilih Facebook in Linkedin, smo se v tokratnem blog zapisu odločili pojasniti »logiko« zmanjšanja energijskih izgub kot posledice nabiranja vodnega kamna na ceveh. S pomočjo strokovne literature in analiz proizvajalca Merus obroča smo izgube energije zaradi vodnega kamna poskusili pojasniti skozi dva različna konteksta.

Preverjanje učinkovitosti za dolgoročni prihranek na račun zmanjšanja energijskih izgub zaradi vodnega kamna

Najbolj očitne razlike v uporabi ali neuporabi Merus obroča se najhitreje pokažejo v industriji. Zato Merus prav pri svojih poslovnih strankah opravlja študije merjenja učinkovitosti, ki pripomorejo k optimalnemu učinku naše rešitve za dolgoročni prihranek.

Vsaki naši poslovni stranki lahko ob montaži omogočimo tudi monitoring učinkovitosti. Prosimo vas le, da to izrecno navedete že pred implementacijo rešitve, saj bomo tako lažje uskladili inštalacijske pogoje in razpoložljive možnosti merjenja učinka Merus obroča.

Neposredni monitoring porabe energije

Najlažje je spremljati porabo energije ogrevalnih vodokrogov. Tako so se ga lotili tudi Merus strokovnjaki, ki so sočasno spremljali dva sklenjena vodo-ogrevalna sistema sedem mesecev pred in sedem mesecev po inštalaciji Merus oborča. Rezultati so pokazali, da je drugi sistem (kjer je bila voda tretirana) po montaži obroča porabil za 30.000 m3 manj plina za dovajanje toplote ogrevalnemu sistemu.

Merus obroč zmanjšuje energijske izgube zaradi vodnega kamnaVir preglednice: merusonline.com

Za boljšo primerjavo podatkov je bilo smiselno razlike interpretirati še skozi t. i. »relativen podatek«. Tako so energetsko učinkovitost Merusovi inženirji preračunali kot razmerje med porabo plina in toka vode v kondenzatorju toplotnega kroga. Ta se je glede na prejšnje obdobje pri tretiranem toplotnem krogu izboljšal za le malo manj kot 5 %. Pri toplotnem krogu brez Merus obroča je ta vrednost v drugem opazovalnem obdobju narastla za kar četrtino! Torej bi lahko rekli, da Merus ne le zmanjšuje energijske izgube glede na tok vode, ampak celo povečuje izkoristek energije, ki se za ogrevanje te vode porablja.

 

Zmanjšanje pretoka zaradi zoženja cevi in posledično večja poraba energije zaradi vodnega kamna

Ko govorimo o energijskih izgubah v sklopu hidravličine analize vodovodnih sistemov, je dobro, da pomislimo tudi na splošne lateralne izgube. Te namreč nastanejo pri vsaki tekoči vodi in so odvisne od hrapavosti cevi. V stroki jih imenujemo »tlačne izgube«, saj razliko v vodnem potencialu merimo z razliko višine vodnega stolpa med različnimi mesti cevovoda. Se sliši komplicirano? Saj res je, zato pa vsak ne more biti projektant vodovodne napeljave in drugih strojnih inštalacij. 🙂 Mi smo poskusili teorijo poenostaviti do te mere, da bo vpliv Merusa na izgube zaradi vodnega kamna čim bolj praktično in jasno razumljiv.

Kaj je hidrostatični tlak in kaj pomeni hrapavost cevi za energijske izgube zaradi vodnega kamna?

Voda teče od ene točke k drugi, če ima za to primerne razmere. Torej molekule vode z vsemi raztopljenimi snovmi, se podobno kot elektroni v električnih tokokrogih, vedno pomikajo od višjega potenciala k nižjemu. Če te razlike v tlaku ne zagotovimo z geometrijo vodovodne ali druge napeljave, nam morajo pomagati črpalke in podobne naprave, ki za svoje delo porabljajo energijo. Običajno so slednje nujno potrebne, ko želimo vodo pretakati v industrijskih, stanovanjskih ali drugih objektih iz nižje točke v višjo. Poraba pa je večja, če je vodo težje pretakati, mar ne?

V bistvu se energijske oz. tlačne izgube pojavljajo v praktično vsakem cevovodu. Del le-teh je vezan neposredno na stik med vodo in površino cevi, po kateri se pretaka. Imenujemo ga preprosto »trenje«, saj bolj kot je cev hrapava, bolj se vodni tokovi »zatikajo« ob negladke površine, večje so izgube. (Vir.)

Zmanjšanje pretoka pomeni manjšo učinkovitost pretočnega sistema in večje izgube zaradi vodnega kamna

1 mm vodnega kamna poveča porabo energije za 11 %Pri Merusu učinkovitost velikokrat merimo tudi z obstoječimi monitoringi, ki jih izvaja že samo podjetje. Veliko informacij nam poda na primer merjenje pretoka, ki se ob odlaganju trdnih delcev ali biofilma zmanjšuje sorazmerno z manjšim notranjim obsegom cevi. Izgubljen pretok je potrebno »nadoknaditi« z močnejšim črpanjem ali daljšimi in intenzivnejšimi postopki, ki ponovno privedejo do večjih porab energije v tovarni, vodovodu, čistilni napravi ali drugi industrijski uporabi vode.

Po več kot 20-letnem zbiranju podatkov so pri Merusu ocenili, da 1 milimeter vodnega kamna, akumuliranega na obodu cevi, pomeni približno 11 % povečano porabo energije.

To se pa že sliši kot nekaj, kar bi bilo smiselno izboljšati, kajne? Spomnimo, da pri Merus obroču ni potrebno vzdrževanje, poraba energije se ne poveča in ni potrebno dodajati kemičnih sredstev. Tam, kjer je ta nujno dodajati, pa Merus poveča njihov učinek. Če vas zanima več, nikar ne oklevajte in nas kontaktirajte za analizo industrijske, pitne ali odpadne vode ter rešitev po meri vašega podjetja.

Vsebina te blog objave je v bistvenih informacijah povzeta po primeru dobre prakse proizvajalca Merus obroča MERUS GmbH, le v določenih delih besedila je prirejena za naše lokalno okolje.

Preverite še: To ni mehčalec vode

Delite prispevek na: