ZGODBA IN KAKOVOST, KI RAZSVETLITA TEMO

Znotraj svoje zgodbe se je Merus vedno predstavljal kot revolucionar, inovator ter kot ambasador dialoga med stranko ter proizvajalcem. Vzpostavljanje dialoga se je skozi leta izkazalo za pravilno »taktiko« poslovanja. Preko tega smo v imenovalcu našega problema dobili izziv s katerim se soočajo naše stranke – vodni kamen.

O temeljih vodnega kamna, soočanja z njim ter negativnih učinkih le-tega bomo govorili v prihodnjih serijah blogov. V sledečih tematikah se bomo prav tako dotikali posrednih tematik, ki se dotičejo področja vode ter njene operativne storilnosti. Ta zapis danes, pa naslavlja problematiko koncepta neznanega, tistega kar nam je tuje in tisto čemur ne zaupamo. In zakaj je to pomembno za nas?

PRAKSA PRED TEORIJO

Merus je znotraj svoje sedemindvajsetletne tradicije dovršil produkt, ki se usmerja v razreševanje problematike vodnega kamna. To smo storili s pomočjo najstarejše akademske discipline – fizike. Fizika je bila v osnovni šoli eden izmed bolj dolgočasnih predmetov in da ni veliko ljudi, ki so nanjo polagali posebno pozornost. Ampak ravno ta postavka, še dodatno poglobi vprašanje, zakaj je koncept neznanega v tem primeru pomemben za nas. Ljudje v svojem vsakdanjiku precejkrat uprabljamo stvari ter izume, katerih mehanizma delovanja ne poznamo. Nekateri izmed teh izumov so del našega praktičnega življenja tako dolgo, da se o njihovem delovanju niti ne sprašujemo, spet druge pa skozi življenje ter uporabo spoznavamo. Ko pri stvareh uvidimo njihovo praktično prednost, jih prevzamemo »za svoje«, ne glede na to, če jih razumemo ali ne. Praktičen primer tega je recimo prižiganje luči. Precej ljudi ne pozna delovanje elektrike ter mehanizem, kako ta dejansko prižge luč, a to ne pomeni, da izuma ne bodo uporabljali. Na tem mestu smo tako dobili pomembno enačbo in sicer:

Predmet z neznanim mehanizmom delovanja se začne uporabljati takrat, ko njegova praktična uporabnost preseže strah pred nepoznanim.

 

KAKO LJUDJE ZAZNAJO UPORABNOST?

Pri pojasnjevanju delovanja Merusa različnim strankam se tako srečujemo z več nivoji razlage. Nekaterim zadostuje razlaga po principu »kmečke pameti«, spet drugi pa želijo poznati statistiko ter tehnične podrobnosti, ki so nestrokovnjakom nerazumljivi. Seveda pa moramo v univerzalnem smislu, z razlago delovanja obroča Merus, hkrati zadostiti celotni javnosti. S tem vsem strankam omogočimo enakovredno možnost razumevanja in sprejemanja produkta. Kako merus deluje je na naši strani podrobno opisano, zato na tem mestu glede ponovne tematike ne bomo izgubljali besed. Usmerili pa se bomo v postopek, kako produkt, katerega mehanizem ne razumemo, sprejmemo.

Človeška plat zaznavanja je razdeljena na teoretično ter empirično plat. V prvi plati se usmerjamo na različne možnosti ter izide. Kot rezultat, pa druga plat te izide zoži na tiste, ki so mogoči, saj smo jih izkusili preko svoje zaznave. V primeru obroča Merus je teorija tisto, kar predstavlja naše podjetje. Na tem mestu tako govorimo o široki možnosti aplikacije našega produkta. Ta se dotiče odpravljanja vodnega kamna, rje ter biofilma preko fizikalne tehnologije resoniranja. Prav tako pa se naš produk usmerja v optimiziranje industrijskih procesov ter kakovosti vode z našo tehnologijo. Ta del nam predstavlja teorijo, če za samim produktom ne razumemo praktične logike delovanja. Znotraj tega obstajajo zgolj hipoteze, ki smo jih slišali od proizvajalca. Da pa lahko to logiko razširimo na empirično plat, pa je potrebno vključiti našo zaznavo.

SKOZI TEORIJO PREKO PRAKSE DO RESNICE

Obroč Merus ne potrebuje korena v razumevanju mehanizma delovanja, temveč v zaznavanju in vredotenju njegove praktične uporabnosti ter razreševanja resničnih težav ljudi. Precjkrat v resničnosti je ravno praktični pokazatelj tisti, ki dokaže svoje prednosti, ne glede na nerazumljivo teorijo. Kar pa se torej dotiče dokazovanja naše teorije, je praktični pokazatelj čisto vsaka instalacija obroča. In v tridesetih letih, je bilo teh instalacij neizmerno veliko. Ukvarjamo se z montažo tako v gospodinjstvih kot v industrijah in skozi to smo naleteli na široko paleto profilov ljudi. Kot posledica tega, so tu tako ljudje z različnim teoretičnim razumevanjem mehanizma delovanja obroča Merus. Sodelovali smo z ljudmi, katerih tehnično znanje je bilo praktično ničelno, kot tudi s tistimi, ki bi lahko o našem obroču predavali na fakulteti. Vsem tem, pa je bila ista ena postavka.  Ne glede na teoretično znanje, je bila empirična plat tista, ki jih je prepričala o delovanju. In prepričala je čisto vsakega izmed njih.

Ko je teorija enkrat postala praksa in je dobila moč zaznave, smo svojim strankam omogočili njihovo resnico. Ta resnica je premagala strah pred nepoznanim. Tako smo vsem strankam, ki se razsprostirajo od puščave pa do ledenih dežel ter od industrije pitne vode pa do predelovalnih polj petrokemije kopnega in morja, omogočili njihovo verzijo zaznave. In vsak posameznik je s svojo verzijo oblikoval izkušnje ter zaključke. Tak potek se vedno zgodi pri stvareh, ki postajajo del našega življenja iz polja neznanega. Merus obroč pa je na tem mestu delo vsakič opravil brezhibno ter nenadkriljivo. Seveda pa je na tem mestu vsak izmed uporabnikov Merus tehnologije pripomogel k tvorbi mozaika, kjer je predmet, ki ga obče ne razumemo, bil široko sprejet ter učinkovit, ker je njegova uporabnost presegla strah pred nepoznanim.

In to je zapis resnice, to je naše poslanstvo.