Kot zastavljeno in pričakovano, v tem tednu nadaljujemo in hkrati zaključujemo tridelno zgodbo o podnebni nevtralnosti podjetja Merus. V prvih dveh zapisih, smo predstavili cilje ter proces podnebne nevtralnosti – v tem delu, pa se osredotočamo na številke.

 

OVREDNOTENJE PODATKOV

Analiza, ki smo jo izvedli pri podjetju Merus se usmerja v CO2 bilanco. Ta se je izračunala na temelju števila in velikosti Merus obročev ter poti njihovega transporta. Namen podjetja je, da se takšna bilanca izdaja v razdobju treh do štirih let, za preteklo leto. Skozi to je mogoče interno vpogledati v poslovanje, kot tudi javnost vzpodbuditi k bolj zelenim nakupnim odločitvam.

Letni izpust Merus podjetja je v letu 2019 znašal 85 ton CO2. V to številko so vključene dejavnosti proizvajanja, transporta, delovanja pisarn, skladišč ter poslovnih potovanj zaposlenih. Da lahko številko spravimo v referenčne okvirje, smo jo ločili na ogljični odtis izdelka (PCF) ter korporacijski ogljični odtis (CCF).

PCF

Ogljični odtis izdelka se nanaša na skupno količino emisij toplogrednih plinov, ki nastanejo v celotnem življenjskem ciklu izdelka. To se nanaša na interval od pridobivanja surovin do odlaganja. PCF obroča Merus ustvari globalno 45 ton CO2 na anualni ravni:

  • 61,2% iz naslova rudarjenja surovin, ki smo jih kupili v obsegu 1159 kg aluminija.
  • 27,8% iz naslova logistike in transporta.
  • 10,9% iz naslova proizvodnih procesov v obsegu porabe 10000 kWh.
  • 0,1% iz naslova odpadkov ter reciklaže.

Kar se dotiče postavke logistike in transporta, gre predvsem za export logistiko, ki je znašala 4923,9 tonskih kilometrov. Vrednost import logisitike je izjemno nizka, zaradi sodelovanja pretežno z lokalnimi dobavitelji – zato je ta znašala 86,3 tonskih kilometrov.

CCF

Ogljični odtis podjetja se nanaša na skupno količino emisij toplogrednih plinov, ki nastanejo pri poslovanju podjetja. CCF je merilo vpliva podjetja na okolje in njegovega prispevka h podnebnim spremembam. V primeru podjetja Merus ta znaša 40 ton CO2 na letni ravni:

  • 62,3% iz naslova poslovnih poti, saj so te v letu nansele na 70 000 kilometrov.
  • 18,1% iz naslova energentov za ogrevanje, elektriko ter preskrbo z vodo v podjetju.
  • 10,2% iz naslova spletne prisotnosti, saj 20 000 mesečnih obiskovalcev na spletni strani ustvari skoraj 4 tone CO2 na letni ravni.
  • 9,4% iz naslova prevoza zaposlenih na delovno mesto.

INTERPRETACIJA IN PERSPEKTIVA PODATKOV

Na proizvodnjo enega kilograma Merus obroča se po kalkulacijah proizvede približno 39 kilogramov CO2. Največje število prodanih obročev obsega tiste, ki so v velikosti od ¾ do 1 ¼ cola, katerih povprečna teža je 220 gramov. Iz te postavke je mogoče izračunati, da je CO2 doprinos od vsakega izmed teh obročev 8,58 kilograma. Kaj pa to pomeni v primerjavi z ostalo industrijo?

  • Kilogram govejega mesa zahteva izpust 14 kilogramov CO2.
  • Dve uri gledanja Netflixa zahtevajo izpust 6,4 kilograma CO2.

Pri Merusu govorimo o enkratni, ekološki ter trajnostni investiciji, ki s svojo napredno tehnologijo pomaga pri evoluciji v zeleno prihodnost. Ne glede na to, da se pri obroču relativno proizvede več CO2 kot pri gledanju Netflixa, so ostale dejavnosti kontinuitivne ter večkratne. Netflixa ne gledamosamo enkrat, prav tako pa govejega zrezka ne jemo samo enkrat v življenju. Za primerjavo, ena ura Netflixa dnevno proizvede 1164 kilograma CO2 letno, kar pomeni tridesetkrat več kot celoten CCF ter PCF Merus obroča skupaj. Če to številko projiciramo na dvajset let, kolikor je predvidena življenjska doba obroča Netflix doseže onesnaževanje na ravni 23280 kg CO2, kar je skoraj 30% letnega izpusta našega celotnega podjetja.

KAKO NAPREJ?

Ravnovesje CO2 v okolju je prvi korak ter misija v katero se podjetje Merus usmerja. Skozi to zmanjšujemo potovanja ter transport z letali in tranzicioniramo delovanje procesa podjetja na elektriko iz obnovljivih virov. Naša misija je trajnostna ter večna, tu ne govorimo o projektu, ki se zaključi z obdobjem. Vizija, ki jo imamo za naše delovanje na tem področju, je nadomeščanje celotnega CO2 skozi drevesa- To pomeni zasajanje dreves v količini shranjevanja našega izpusta ter sklenitev kroga CO2 v obliki biomase.

Sedanjost tu in zdaj je izjemno pomembna, za resničen in konstruktiven obstoj – vendar pa je za čist in zdrav planet potrebna tudi zelena vizija za prihodnost!