Podjetje Merus že od samega zametka svoje zgodbe, stremi k trajnosti ter okoljski zavesti. Najprej smo s produktom, ki zavrača kemijsko tretiranje vode ter dodatno porabo energentov, postavili temelj v »zelenem odnosu« do okolja. Vendar pa se je javnost šele v zadnjem desetletju, bolj intenzivno odzvala na probleme okolja ter z njimi povezane rešitve. S prvim korakom, je naša zgodba bila že močno vpeta v ekologijo, okoljske vidike ter razprave na tem področju. Z drugo potezo, pa so se odprle tudi stranke ter partnerji s katerimi smo sodelovali. Kot zaključek, je celotna mreža bila pripravljena na velik korak. Tega smo tako v letu 2019 tega tudi storili. Pripravili smo cilje ter ukrepe, ki bodo podjetje usmerili v okoljsko nevtralnost.

PROJEKT PODNEBNE NEVTRALNOSTI

Blog o okoljski nevtralnosti bo deljen na tri dele in sicer. Ta, prvi del, znotraj katerega razlagamo koncept ter smernice podnebne nevtralnosti podjetja Merus. Drugi del, pri katerem bomo predstavili številske podatke, s poudarkom na logistiki ter transportu. V tretjem delu pa se bomo usmerili v merjenje ogljičnega odtisa s strani podjetja Merus.

Vprašanja, ki smo si jih morali kot skupnost zastaviti so bila tako tehničnega kot splošnega značaja. Vsekakor, pa smo izhajali iz svojega doprinosa ter svoje odgovornosti do čistejšega planeta:

  • Kolikšen je količinski izpust CO2 za proizvodnjo kilograma aluminija ter koliko energije je dodatno potrebno, za pretvorbo tega v Merus obroč?
  • Kakšne so naše energijske potrebe za delovne procese, kot na primer CNC obdelava, graviranje, etc.?
  • Kakšne so razdalje ter porabe goriv pri transportih od dobaviteljev ter do odjemalcev?

Ko, kot podjetje, govorimo o celostni odgovornosti, to pomeni, da smo upoštevali vsak proces. Nasvsezadnje, govorimo tako o neposrednem kot posrednem vplivu na podnebno nevtralnost, ki smo ga s podjetjem proizvedli.

SOCIALNA ODGOVORNOST ZA PRIHODNOST

Da lahko znotraj naše misije delujemo odgovorno, je potrebno pričeti delovati od znotraj navzven. Na primer, prvi cilj je bil, določiti količinski izpust CO2 v okolje s strani podjetja Merus. To je temelj iz katerega lahko izhajamo z zmanjševanjem izpusta preko drugačnih prijemov. Vendar pa bosta podrobnejši obravnavi, namenjena prihodnja blog zapisa.

Seveda pa je pomembno, če o tem govorimo, da iz tega naslova predstavimo korak, ki smo ga že izvedli. Že od leta 2020 energijo za proizvodnjo Merus obročev, pridobivamo zgolj in samo iz lokalnih hidroelektrarn. Kot primer, pa obnovljive vire uporabljamo tudi pri obdelavi ter graviranju našega produkta. Iz tega naslova okoljsko nevtralnost implementiramo še globlje. Prvič v zavest podjetja. Drugič v zavest odjemalca. Kot zaključek pa v čist svet in prihodnost.
Seveda pa  ob koncu dneva planetu niso pomembne številke, temveč dejanja, ki jih vsak naredi za boljši jutri. Pri nas tako izdelek temeljimo na prihranku energije ter čistejši obliki življenjskega vira – vode.

 

Pomembno se nam zdi, da o okoljski problematiki ne samo govorimo. Ključno je, da jo identificiramo ter jo umestimo v naše delovanje. Samo tako lahko celotno poslanstvo podjetja raste okoli zdravega odnosa do okolja.