Ena od ključnih sestavin čistega okolja Slovenije so izdatni viri sladke vode. Država ima približno 4500 kvadratnih kilometrov površinskih voda, z več kot 27.000 kilometri rek. Poleg potokov, pa nas prav tako bogati skoraj tristo naravnih in umetnih jezer.

Voda v RS

Voda je v Sloveniji ključni vir. Služi ne le kot vir življenja, temveč tudi kot del namakalnega sistema, industrije ter proizvodnje energije. Kljub izdatnim vodnim virom, pa je poraba vode v Sloveniji zadnja leta vse bolj zaskrbljujoča. Agencije RS za okolje navaja, da je povprečna dnevna poraba vode na prebivalca v Sloveniji okoli 120 litrov. Ta številka je sicer nižji od povprečja EU, a glede na majhno prebivalstvo Slovenije še vedno precejšen zalogaj.

Visoka poraba vode v Sloveniji je predvsem posledica kombinacije dejavnikov, vključno z rastjo prebivalstva, urbanizacijo in spreminjanjem življenjskega sloga. K povečanju porabe vode je prispevala tudi vse večja uporaba sodobnih naprav in pripomočkov, kot so pomivalni in pralni stroji. Za rešitev tega problema je RS izvedla več ukrepov za spodbujanje odgovorne rabe vode. Sem spadajo kampanje za ozaveščanje javnosti, programi za varčevanje z vodo in uvedba tehnologij za varčevanje z vodo. Vlada je na primer v javnih zgradbah namestila prhe z nizkim pretokom, javna stranišča pa uporabljajo sisteme za splakovanje, ki varčujejo z vodo.

Kako se s problemi soočamo?

Poleg teh ukrepov Slovenija spodbuja tudi uporabo alternativnih vodnih virov, kot sta zbiranje deževnice in čiščenje odpadnih voda. Ti alternativni viri niso le okolju prijazni, ampak tudi stroškovno učinkoviti. Skozi to, pa zavzemanje Slovenije za odgovorno rabo vode ni ostalo neopaženo. Država je za svoja prizadevanja mednarodno prepoznavna. Preko tega, je leta 2018, s strani Evropske agencije za okolje (EEA), prejela nagrado Zeleno mesto.

Seveda pa na tem mestu ni pomembna samo aktivnost vlade, temveč tudi podjetnikov, ki na tem področju delujejo. Sami želimo skozi ozaveščanje predstaviti naš vpliv na varčevanje z vodnimi viri. V prihodnjem blogu, bomo tako predstavili svoje poglede, perspektive ter načrte s področja varčevanja pitne vode s podjetjem Merus.