Uporaba spletnega mesta in zasebnost

Izjava o varstvu osebnih podatkov

1. Splošno

Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Merus Slovenija, se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Merus Slovenija, Medlog 16, 3000 Celje, info@merus.si

Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, se lahko na nas obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Za stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pišite e-mail na naslov info@merus.si

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost.

3. Vrste osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih obdelujemo vključujejo:

 • kontaktne informacije, ki jih vnesete v kontaktni obrazec na naši strani “Kontakt”,;
 • tehnične informacije in informacije o interakciji – kot so:
  • informacije o napravi, ki jo uporabljate za interakcijo z nami, informacije o predhodnih interakcijah ali informacije o danih predstavitvah;
  • informacije o vaših kontaktnih preferencah za kontakt z vami ali vašem preferenčnem komunikacijskem kanalu;
  • podatke o času, ki ste ga porabili za interakcijo z nami, o lokaciji teh interakcij.

4. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Direktno trženje izdelkov in storitev naročnikom naših storitev, obstoječim kupcem in končnim kupcem

Ime, priimek, starost in kontakt uporabljamo za pošiljanje e-novic z informacijami o izdelkih in storitvah (obveščanje o novostih, ugodnostih, nagradnih igrah in dogodkih), ki jih trži navedena družba.

Obdelava povratnih informacij za namene personaliziranega obveščanja

Povratne informacije, ki jih zbiramo na spletni strani, se zbirajo z namenom prilagoditve obveščanja posameznikovim preferencam. To so informacije o kontaktnih preferencah za kontakt z vami ali vašem preferenčnem komunikacijskem kanalu; podatke o času, ki ste ga porabili za interakcijo z nami in o lokaciji teh interakcij.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi s strokovnim obveščanjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

5. Uporabniki podatkov

Upravljavec se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke uporabljal izključno za strokovne namene oz. za namene strokovnega obveščanja in zbiranja povratnih informacij v Merus Slovenija, Medlog 16, 3000 Celje, ter spodaj navedenih zunanjih izvajalcev. Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve, z izjemo spodaj navedenih.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • Merus Slovenija, Medlog 16, 3000 Celje

Upravljavec lahko vaše osebne podatke posreduje tretjim osebam. Dostop tretjih oseb do podatkov in obdelava podatkov s strani teh oseb sta omejena na namene, za katere so bili takšni podatki zbrani. Vse tretje osebe, ki jim lahko posredujemo vaše osebne podatke, so zavezane k spoštovanju veljavne zakonodaje kot tudi določb te »Izjave o varstvu osebnih podatkov«.

Vaše osebne podatke lahko za potrebe kakovostne podpore in izvedbe storitev posredujemo našemu krovnemu podjetju:

 • HPL Service Slovakia d.o.o., Medlog 16, 3000 Celje, Slovenija
 • HPL Service Slovakia s.r.o., Klincova 24, 82108 Bratislava, Slovaška

Določene osebne podatke izmenjujemo z zgoraj opisanimi tretjimi osebami. Poskrbeli bomo, da je dostop tretjim osebam omogočen za zgolj za namene, določene v tej Izjavi. Sprejeli bomo ustrezne ukrepe, da zagotovimo, da imajo do vaših osebnih podatkov dostop zgolj zaposleni katerekoli od navedenih tretjih oseb, ki dostop do osebnih podatkov potrebujejo za opravo njihovega dela. Omejen dostop do osebnih podatkov izvajamo tako pri Merus Slovenija in enako politiko se zavezujejo izvajati vsi naši zunanji izvajalci. Vsi zaposleni, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani k varovanju osebnih podatkov, ki jih obdelujejo.

V skladu z relevantnimi predpisi o varstvu podatkov in zasebnosti bomo sprejeli ustrezne ukrepe, da zagotovimo, da vaši osebni podatki ostanejo zaščiteni in varni tudi v primeru, ko se prenašajo izven vaše matične države.

6. Podlage za uporabo osebnih podatkov

Podlage, na katerih uporabljamo vaše osebne podatke, so naslednje:

 • vaša izrecna privolitev – občasno vas bomo morda zaprosili za privolitev za uporabo vaših osebnih podatkov za enega ali več namenov. Oglejte si razdelek Vaše pravice za informacije o pravicah, ki jih imate, če obdelujemo vaše podatke na podlagi vaše privolitve;
 • ko je to potrebno za naše zakonite poslovne interese – uporaba vaših osebnih podatkov nam pomaga upravljati in izboljševati naše poslovanje ter zmanjševati motnje pri izvajanju storitev, ki vam jih lahko zagotavljamo. Prav tako nam uporaba vaših osebnih podatkov omogoča, da je naša komunikacija z vami bolj relevantna in prilagojena vam ter da je vaša izkušnja z našimi storitvami in izdelki učinkovita in uspešna. Zakoniti interesi lahko vključujejo:
  • omogočanje učinkovitega in uspešnega upravljanja in vodenja našega poslovanja;
  • ohranjanje skladnosti z našimi notranjimi postopki in politikami upravljanja razmerij s strankami;
  • nudenje aktualnih rešitev za interakcijo s strankami;
  • seznanjanje naših strank z dodatnimi informacijami in predstavitvami z namenom izboljšanja ponudbe naših storitev.

7. Obdobje hrambe

Vaši kontaktni podatki za namen obveščanja se obdelujejo do preklica.

8. Način varstva vaših podatkov

Merus Slovenija se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo elektronskega obrazca in bo storilo vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. V okviru obrazca v ozadju deluje tudi orodje preverjanja reCaptcha, katerega pogoje uporabe določajo Google-ovi Pogoji uporabe in Politika zasebnosti. Spletno mesto merus.si orodje reCaptcha uporablja zgolj za preprečevanje vdorov in neželenih sporočil.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, t. j. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

9. Vaše pravice

Merus Slovenija zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Odjava od strokovnega obveščanja o izdelkih
Če ne želite več biti obveščeni o izdelkih, ki jih trži Merus Slovenija in njene povezane družbe, nam to lahko javite na info@merus.si.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Merus Slovenija:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo Merus Slovenija posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Merus Slovenija se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

10. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri Merus Slovenija in/ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Za stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pišite e-mail na naslov info@merus.si

11. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Piškotki

1. Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na uporabnikov računalnik ob njegovem obisku spletne strani. Spletnemu mestu pomaga pri izvajanju boljše uporabniške izkušnje in spremljanju statistike obiska. Piškotki so lahko shranjeni različno dolgo, le za trajanje seje brskanja ali pa dlje.

Na naših spletnih straneh lahko uporabljamo naslednje vrste piškotkov:

  • Lastni piškotki, ki so lahko začasni, trajajo le med sejo brskanja uporabnika in so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh. Trajnejše piškotke uporabljamo za shranjevanje in uporabo informacij, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto, ter za spremljanje obiska.
  • Drugi piškotki izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest. Merus Slovenija za spremljanje obiska in statistiko na svojih spletnih straneh uporablja analitično programsko opremo Google Analytics.

Za prikazovanje svojih videooglasov ali drugih videovsebin na spletnem mestu uporabljamo tudi spletni servis You Tube (Google Inc.). Piškotek servisa You Tube se na uporabnikovo napravo naloži šele po tem, ko uporabnik sproži video.

2. Lastnosti spletnega mesta

Ime piškotka, Namen, Čas piškotka, Podjetje: PHPSESSID, Skrbi za pravilno delovanje spletne strani, Ob zaprtju brskalnika, Merus Slovenija (pod okriljem HPL Service Slovakia d.o.o.)

3. Lastnosti zunanjih spletnih strani

Ime piškotka, Namen, Čas piškotka, Podjetje: _ga, _gat, _utma, _utmb, Statistika ogledov spletne strani, 10 min. – 2 leti, Google Inc.

4. Upravljalec piškotkov na spletnem mestu

Merus Slovenija, pod okriljem HPL Service Slovakia d.o.o., Medlog 16, 3000 Celje, Slovenija.