Kmetijstvo in ribogojstvo

Merus obroč za nižje stroške vodnih sistemov v poljedelstvu, živinoreji in ribogojnicah

Namakalni sistemi

Namakalni sistemi so že v starem Egiptu pomenili učinkovito prilagoditev poljedelstva neenakomerni izpostavljenosti pridelka padavinam ter pomanjkanju površinske vode za zalivanje. Raziskave in razvoj Merus tehnologije so do sedaj pokazale naslednje učinke uporabe Merus obroča za potrebe vode, uporabljene v poljedeljstvu in vzgoji rastlin:

  • Tretiranje vode za izboljšanje rodovitnosti zasoljenih tal.

  • Boljša rast zasevkov zaradi izboljšane vode.

  • Boljši učinek gnojil in pesticidov zaradi višje topnosti v vodi.

  • Zaščita celotnega namakalnega/zalivalnega sistema, skozi katerega se pretaka voda.

Napajalna voda

Napajalniki igrajo pomembno vlogo pri vzreji različnih živali v kmetijstvu. Ne glede na to, ali se živali gibljejo prosto ali so nastanjene v hlevih, potrebujejo stalen nemoten dostop do kakovostne vode. Merus svoje rešitve ponuja več nosilcem kmetijske dejavnosti po svetu. Praksa je pokazala, da kakovostna napajalna voda ali odpadna voda, tretirana z Merus obročem, pomeni prihranek stroškov, saj:

  • Živali, ki pijejo kakovostno vodo, kažejo manj potrebe po presežni hrani.

  • Prehranski dodatki za živali se v vodi bolje topijo, zato jih je za enak učinek potrebno dodajati manj.

  • Tudi odpadne vode, ki se odvajajo iz živalskih farm, se lažje prečistijo tudi brez dodajanja kemikalij za razgradnjo živalskih fekalij.

Voda v ribogojnicah

Ribe so pomemben del zdravega sloga prehranjevanja, ki se sooča s problematiko presežnega divjega lova. Odgovor na to so ribogojnice, ki zagotavlja zadostno količino rib za prehrano in obenem pomagajo ohranjati raznovrstnost rib v morju, jezerih in rekah. Naša tehnologija je v podporo ribogojnicam s sladko ali morsko vodo. Vgradnja Merus obroča na sistem vode v ribogojnicah je prinesla naslednje rezultate:

  • Zmanjšanje količine morskih uši, latinsko “lepeophtheirus salmonis”, v zaprtih gojiščih mladih lososov. Preživetje mladih rib se je zaradi manjše okuženosti povečalo za dvakrat.

  • Povečanje količine raztopljenega kisika v vodi pomeni boljše pogoje za življenje rib. Za zdravo rast in razvoj rib se kisik v vodo dodaja, Merus pa poskrbi, da je njegov učinek večji.

  • Vsi sistemi kroženja vode v ribogojnicah so izpostavljeni tudi večji količini alg, katerih odlaganje (in posledično škodo) Merus uspešno preprečuje tako v morski kot sladki vodi.